Neydacha, obman, pazochapovanie e potepya;

Polnoe - ycpex e kpypnaya ppibyl